DVOREC    KRKANEC
Na kratko o dvorcu


    Dvorec Krkanec je zgradil Stjepan II. Patačič od Zejezde in njegova žena Barbara Bekovič leta 1616. V arhitektonskem pogledu je razmeroma skromen z običajno kmečko okolico in spada v spomeniško kategorijo II/I. Je enonadstropni dvorec pravokotnega tlorisa ter skladnih proporcev pod vtisom renesanse.  Včasih je bil okoli dvorca park, verjetno zgodnjebaročni, ki je bil zgrajen hkrati z dvorcem, s časom pa je izginil ozirome so ga spremenili v zelenjavni vrt. Dvorec Krkanec je poznan tudi po "Vinskem vseučilišču", ki je sprejemalo goste in v katerem se je odvijalo burno življenje ob zagorskem vinu. Zahvaljujoč Baltazarju Patačiču se je Krkanec proslavil po društvu "Vinskih dokrotjev od pinte", ki je osnovano 18. julija 1696. Naziv je vzet po vrču, ki vsebuje pol litra (vina). V društvu so bili včlanjeni ugledni veljaki družbenega življenja, npr. zagrebški škof Brajkovič, podban Stjepan Jelačič, prvi član društva je bil Pavao Ritter Vitezovič, vpisan v 18. stojetju, nadškof pa je bil izbran za dekana pinte. "Društvo vinskih doktorjev od pinte" je delovalo do Baltazarjeve smrti 9. decembra 1719.  Baltzar Patačič ni bil poznat sdamo po 'pinti', temveč je bil tudi politik in vojskovodja. Predstavljal je hrvaško plemstvo na kronanju Josipa I., leta 1693. pa je postal svetnik iz Hrvaške v Ogrski pisarni na Dunaju. Prav tako je imel več posesti v Križevski županiji, bil je tudi župan Virovitske županije. Po njegovi smrti so bili lastniki Krkanca Keoreoskeny, Erdodyji, na koncu pa je bil dvorec prodan kmečkim družinam.


          nazaj   

© M. Hribar avgust 2011