DVOREC    KERESTINEC
Na kratko o dvorcu


    Zgradila ga je družina Erdödy. Je spomenik kuture 1. kategorije, njegova gradnja se je začela leta 1576. Preurejevan je bil v 18. in 19. stoletju, temeljito pa v začetku 20. stoletja. Enonadstropna zgradba ima četverokotni tloris, s cilindričnimi vogalnimi stolpi in odprtim arkadnim hodnikom z dvoriščne strani. Govora je o renesancnem gradiču s fortifikacijskimi elementi.   Zgodovinski viri navajajo sodelovanje s kerestinskimi kmati, ki so bili nastanjeni okoli dvorca v velikem Kmečkem uporu leta 1573. NA dvorec je vezan tudi Kerestinski upor iz leta 1936.


          nazaj   

© M. Hribar avgust 2011