DVOREC    ERDÖDY - Jastrebarsko
Na kratko o dvorcu


    Erdödy dvorec v Jastrebarkem  V prvotni funkciji je bil to dvorec tipa Wasserberg, nižisnka trdnjava obkrožena z vodnim jarkom, ki je daens zasut in zatravljen, vendar še vedno viden v obliki terena. Po arhivskih podatkh je dvorec - gradič zgradil ban Matija Gereb v obdobju med leti 1483. in 1489. Z njegovo izgradnjo se je sem preselila uprava Lipovškega plemstva. V prvi polovici 16. stoletja je družina Erdödy pridobila jastrebarsko plemištvo in s tem tudi dvorec, ki so ga imeli v lastništvu vse do leta 1922.  Dvorec je od grofov Erdödy leta 1922. kupil trgovec Ehrman iz Zagreba, ki pa je hitro bankrotital in je dvorec leta 1936. končal na dražbi in čisto malo je manjkalo, da ga niso prodali za gradbeni material.  Dvorec je danes v lastni mesta Jastrebarsko.          nazaj   

© M. Hribar avgust 2011