GRAD    ILOK
Na kratko o gradu


    Na desnem bregu Donave, na povišani ravnici na zahodnih obronkih Fruške gore stoji grad Ilok - trdnjava skupaj s samostanom in cerkvijo z neogotskeim zvonikom. Že v srednjem veku, od leta 1267 se Ilok omenja kot utrjen grad pod različnimi imeni: Vilko, Wylok, Iwnlak, Vilak, Vylok, Wyhok, Wylak.  Od leta 1365 je v Iloku vladal njegov najbolj poznan gospodar - Nikola Iloški, praoče Iloških knezov, ki so utrdili Ilok in je bil od leta 1471 do smrti bosanski kralj, ki je koval lasten denar. V mestu so bile poleg trdnjave in gospodarjevega dvora ter več cerkev in kapel tudi bolnišnica in dom za sirote.  Nikola Iloški, ban "cel Slavonije" (totius Sclavoniae) od 1457. do 1463. potem, ko je ugotovil, da jim grozi vedno večja nevarnost ob turških napadih, začne z utrjevanjem Iloka, ko je kot trdnjava in mesto dobil današnji izgled. Celotno mesto je opasano z obzidjem v obliki podolgovatega četverokotnika, katerega temelji so bili zidani iz kamna, zidovi pa iz opeke. Ojačano je s tremi četveroktnimi stolpi, s tremi zaobljenimi polstolpi, na severovzhodu z enim cilindričnim stolpom, ki je danes v sestavi samostana ter na jugozahodu z močnim zidom.  Po tipu gradnje in po gradbenih elementih ima mesto stilska obeležja poznogotskega, kot tudi zgodnje renesančnega vojnega gradbeništva in je bil zato takrat pravo čudo. Trdnjava Ilok je bila v turških časih nekoliko spremenjena. Po njihovi osvojitvi so jo nekoliko spremenili vendar še naprej vzdrževali Iloško trdnjavo, ker je bilo tu tudi središče sremskega sandžaka od 1566. do 1697. Iz te dobe sta v starem delu mesta ohranjena tudi turško kopališče (hamam) in mavzolej (turbe) posveceno nekemu svetemu dervišu.  Od leta 1697., ko je cesarska avstrijska vojska prevzela grad od turkov pa do danes, je starodavna trdnjava izgubila svoj vojaški pomen, vendar pa so mesto Ilok in iloški Hrvati, tudi danes še vedno strateška predstraža pred nemirnim in pogosto sovražnim vzhodom. Zahodni del trdnjave je žal porušen, na preotalih delih zidov pa se še vedno vidijo mojstrsko izdelane strelske line.          nazaj   

© M. Hribar avgust 2011