GRAD    HRELJIN
Na kratko o gradu


    Grad stoji ne zelo pomembni točki, ki je dominirala nad vsemi komunikacijami, ki povezujejo notranjost Hrvaške preko Gorskega kotara z morjem in Bakarcem, v tistem casu luka Kaštel.  Leta 1255 postane posest knezov Krških, ki se od 15. stoletja dalje imenujejo Frankopani. V Hreljinu je leta 1440 izdana glagolski dokument s katero knez Ivan daruje zemljo patrom iz samostana Sv. Marije v Crikvenici. v 15. stoletju je Hreljin večje mesto v katerem živijo tudi 4 svečeniki.  V 16. in 17. stoletju je last aristokratske rodbine Zrinski. V času turških vpadov je bil grad velika prepreka. Potem , ko se je Dunaj znebil zadnjega Zrinskega, je z gradom upravljala Avstro-ogrska komora.  Od 1778 je pod upravo sosednjega Bakra. Po izgradnji Karolinske ceste so se prebivalci preselili v bližnji Piket. Leta 1789. pa je bil ukinjen hreljinski kaptol in leta 179. grad zapuščen.          nazaj   

© M. Hribar julij 2011