GRAD    DUBOVAC
Na kratko o gradu


    Utrjen grad na severozahodu mesta Kalovac. Štiristran stolp zgrajen verjetno v 13. stoletju za kneze Goričkih-Baboniče. v 15. stoletju z izgradnjo obrambnega zidu in treh stolpov krožnega preseka dobi obeležje renesančnega gradu. Lastniki so bili slavonski plemiči Sudari (1387.), Frankopani (1442.), Zrinski (od 1544.) in Gašpar Šubič Peranski (1576.).  d 1871. do prihoda francozov 1809. so bili lastniki gradu karlovški generali. Leta 1837 ga je odkupil grof Laval Nugent in ga obnovil v duhu romantizma (oznake na stolpih in zidovih). Grad je ponovno obnovljen med leti 1952 in 1963. (arhitektka Greta Jurišič) po planu M. Stiera iz leta 1657. in grafičnem prikazu s konca 18. stoletja.          nazaj   

© M. Hribar julij 2011