BELECGRAD
Na kratko o gradu


    Belecgrad se prvič omenja leta 1334 ko preide iz rok Fridriha Celjskega v posest Petra Gisinga, družina Gising je gopsodarila z Belecgradom vse do leta 1339, ko je padel pod kraljevo upravo. Po kralju so z gradom upravljali: družina Celjskih (od 1339.), Katarina Brankovič (od 1456.), družina Vitovec (od 1457.), Jakob Szekely (od približno 1489.), Ivan Korvin (od 1494.), Beatrica Frankopan (od 1504.), Juraj Brandenburški iz hiše Hohenzollern (od 1509.), družina Gyulay (po 1514.), družina Turoczy (od 1567.), sigismund Kegljevič (od 1634.), Tomo in Aleksander Mikulič Brokunovečki (od 1635.), kraljevska blagajna habsburške monarhije (od 1657.) Jurja II. junior Erdödy (od 1657.), Elizabeta Keglevič roj. Erdödy (od 1674.) Ana BarbaraAuersperg (pred 1706.), Adam Benedikt Rattkay (od 1706.) in Franjo Matačič (od 1720.) Za časa vladavine Rattkaya ali Matačič Belečka so utrdbo opustili, središče posesti pa postane bližnji dvorec v Selnici.   Danes je Belecgrad ruševina.          nazaj   

© M. Hribar julij 2011