GRAD     HRASTOVECNa kratko o gradu

    Grad Hrastovec (Gutenhag), ki stoji na gričku nad Pesniško dolino v Hrastovcu, je omenjen šele leta 1443 kot veste Gutenhag, vendar pa hrastovške gospode srečamo že konec 13. stoletja. Od leta 1421 so Hrastovec imeli Holleneggi, leta 1481 pa so ga dobili Herbersteini in ga imeli do 1802, ko so grad prodali rodbini Pauer. Grofje Herbersteini so Hrastovec znova pridobili v začetku tega stoletja in ga izgubili po drugi svetovni vojni. Od leta 1948 je v gradu psihiatrična bolnišnica, Hrastovec je bil večkrat prezidan, tako v 17. in 18. stoletju, ko je postal eden najlepših gradov na Štajerskem. Hrastovec sestavlja pet dvonadstropnih traktov, ki so na vogalih utrjeni s tremi okroglimi in dvema pravokotnima stolpoma. V gradu je lepo poslikana baročna kapela, prav tako pa so ohranjene poslikave in štukature v grajskih sobanah.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar sept. 2006