DVOREC HOTEMEŽ
slike: Irena K.

Na kratko o dvorcu

   Dvorec Hotemež (Hotemesch) – 16. stoletje Dvorec Hotemež – Hotemesch so sredi 16. stoletja postavili Lambergi iz Boštanja. Leta 1565 ga je Valtajn pl. Lamberg prodal Jakobu Lellu, nato je bil do leta 1595 lastnik Krigtof pl. Raumschussl, za njim pa pl. Schernburgi. Leta 1640 ga je kupila Kunigunda Pleskovič, okrog leta 1680 Andrej Forrest, kasneje baron Volf Engelbert Gall, v zacetku 18. stoletja so ga imeli baroni Zetschkerji, od leta 1715 pa ljubljanski avguštinci, leta 1734 pa ga je kupila baronica Ivana Kristina Mordach. Kmalu zatem so ga ponovno pridobili Zetschkerji, po letu 1827 ga je imel Anton Anschak, od leta 1838 grof Anton Jurij Barbo, leta 1860 pa je Hotemež kupil vitez Ludvik Guttmannsthal-Benvenutti. V lasti te rodbine je bil do leta 1920, ko ga je kupil Jakob Stare, leta 1933 pa usmiljene sestre sv. Vincencija Pavelskega. Med drugo svetovno vojno je bila v Hotemežu kmetijsko-gospodinjska šola, po njej je bil dvorec last Zasavskih premogovnikov, zatem pa je bil v njem vzgojno-poboljševalni dom. Sedaj je vrnjen usmiljenim sestram, je prazen in čaka na prenovo.
          nazaj   

© M. Hribar dec 2009