GRAD  HOMPOŠ
Na kratko o gradu

   Grad Hompoš (Haus am Bacher) nad Hočami je bil pozidan verjetno že v začetku 12. stoletja, saj je leta 1124 omenjen vitez Werner de Hvzi, grad pa konec stoletja kot castro Hvs. Med lastniki gradu srečamo gospode Mariborske, grofe Walsee, gospode Ptujske, Stubenberge, v 17. stoletju Grabenske in Salzburške ter druge plemiške rodbine. Leta 1877 so Hompoš kupili grofje Nugent-Pallavicini, ki so grad temeljito prezidali in modernizirali ter dozidali vhodni stolp. Po drugi svetovni vojni je bil v gradu sanatorij za pljučne bolnike.
V gradu od 18. septembra 2008 domuje Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede.

© M. Hribar avg. 2008