GRAD        HMELJNIKNa kratko o gradu

   Grad Hmeljnik na pomolu razglednega hriba je obvladoval pokrajino med Temenico in Raduljo, pozidali pa so ga v 12. stoletju hmljniški vitezi, vazali Višnjegorskih grofov. Grad je omenjen leta 1217, šest let pozneje pa kar šest bratov Hopfenbachov. Prvotna utrdba je bila sestavljena iz dveh romanskih palacijev, obdanih z obzidjem in obrambnimi stolpi, v gotski dobi pa so Hmeljnik obdali z dvojnim obzidjem in stolpi. V renesansi so grad temeljito preurediliin sezidali najbogatejši dvoriščni arkadni hodnik z balustradno ograjo na Slovenskem. Leta 1290 je goriški grof podelil grad sorodnikom hmeljniških vitezov Auerspergom, ki so Hmeljnik kot deželnoknežji fevd upravljeli do leta 1590, ko so grad prodali Židu Salomonu Seidlerju. Od Seidlerjev so si Hmeljnik priženili baroni Ruessensteini, nato so kot graščaki omenjeni baroni Jankoviči, baroni Zierheimbi, grofje Paradeiser in grofi Coronini-Cronberg iz Kromberka in drugi, leta 1876 pa je gospoščino kupil baron Franc Wambolt von Umstadt iz Hessna. Med drugo svetovno vojno so ga požgali partizani. Hmeljnik že dolga leta obnavljajo, poslopje so pokrita s strehami, žal pa je za zmeraj izginil arkadni hodnik.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar junij 2006