GRAD   PLANINANa kratko o gradu

    Skromni sledovi na griču Stari Grad nasproti naselja Planina pričajo o starem planinskem gradu (Haasberg). Grad je omenjen dokaj pozno. šele leta 1295 kot castrum Moevntz, leta 1333 pa kot Hazberch. Grad so sprva upravljali fevdniki goriških grofov vitezi Albenski, nato razni kastelani, med njimi vitezi Haasbergi. Dvajset let je bil last Celjskih grofov, po letu 1456 pa so na njem gospodovali deželnoknežji fevdniki gospodje Wagni, Rauberji, Höferji, Ainkhürni in drugi. Kasnejši lastniki so bili pl. Hallerji, knezi Eggenbergi, baroni Cobenzli in grofje Coroniniji iz Kromberka, leta 1846 pa je gospoščino Haasberg kupil knez Weriand Windischgrätz. Danes so vidni le ostanki obrambnih jarkov in z rušo prekriti temelji.


          nazaj   

© M. Hribar apr. 2008
vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič