DVOREC   PLANINA (HAASBERG, ALBEN)Na kratko o gradu

    Dvorec Planina (Haasberg)ob znožju starega gradu so po letu 1614 pozidali knezi Eggenbergi. Prvotno dvonadstropno renesančno poslopje so baroni Cobenzli leta 1722 popolnoma predelali in razširili, tako da je nastal čudovit baročni dvorec, eden najpomembnejših spomenikov baročne dobe na naših tleh. Osrednja točka dvorca je bila slavnostna veža z bogato notranjo arhitekturo, iz katere je vodilo peteroramno stopnišče v grajski park. Izjemna je bila tudi grajska kapela z bogatim baročnim oltarjem, ki je segala skozi vsa tri nadstropja. Leta 1810 so Haasberg podedovali grofje Coronini pl. Cronberg, grofova vdova Zofija pl. Fagan pa je leta 1846 prodala planinsko gospostvo knezu Weriandu Windischgrätzu. Marca 1944 so dvorec požgali partizani, da se v njem ne bi ponovno vgnezdili Nemci. Po vojni je bil Haasberg razglašen za umetnostni spomenik prve kategorije in so ga nekaj časa obnavljali, zdjapa razvaline vsak dan bolj nezadržno propadajo.


          nazaj   

© M. Hribar sept. 2005
vir podatkov: www.planina.si