GRADIČ   HAMRE   slike: Irena K.

Na kratko o gradiču
         Gradič Hamre (Hammer) – 18. stoletje - Breg pri Majšperku

   Kraj Breg se prvič omenja leta 1448 in takrat je med devetimi kmetijami naveden tudi mlin, ki so ga ptujski minoriti spremenili v kovačnico in njeno nemško (Hammer = kladivo) ime mu je dalo današnji naziv gradič Hamre so 1461. že imeli ptujski minoriti, ki so od 16. stol. dalje uredili v njem sedež svojega Zgornjega ali Jeseniškega urada. Leta 1935 so ga baročno predelali, od takrat je kovana stopniščna ograja.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar jul. 2010