GRAŠČINA  GRUNDELJslike: Irena K.

Na kratko o graščini
      Graščina Grundelj – 15. stoletje (Šentpavel na Dolenjskem) Graščina Grundelj (Grundthoff) je omenjena 1412 kot dvor Auerspergov.Leta 1589 je dvor kupil Janez pl. Semenič, leta 1604 Hieronim pl. Sara, nato pa so graščino ponovno pridobili Semeniči. Sredi 17. stoletja je graščino imel baron Oton Henrik Rauber, po letu 1690 pa jo je kupil baron Mark Anton Taufferer. Od leta 1743 je bil Grundelj last kostanjeviškega samostana, od leta 1794 last verskega sklada, nato pa je graščino leta 1804 na dražbi kupil Matija Juvanz-Karlowitz. Pred drugo svetovno vojno je bil lastnik že razpadajočega poslopja slika Ferdo Vesel, sedaj pa je zemljišče last njegovih dedičev.   
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar dec. 2009