GRAD     GORNJA  RADGONA











Na kratko o gradu

    Grad Gornja Radgona (Ober Radkersburg), ki stojina strmem griču nad istoimenskim naseljem je omenjen leta 1182 kot Rachersburch, vendar je bil pozidan že sredi 12. stoletja. Sedanja stavba izvira iz zadnje četrtine 16. stoletja s poznejšimi baročnimi prezidavami. Grajsko jedro obsega štiri trakte okrog renesančnega arkadnega dvorišča. Gornjo Radgono so kot deželnoknežji fevd upravljali vitezi Radgonski, gospodje Lindeški in Stubenbergi, od konca 15. stoletja pa razni oskrbniki in zakupniki. Leta 1622 so gospoščino kupili knezi Eggenbergi, leta 1717 so jo s poroko pridobili grofje Herbertsteini, leta 1789 pa kupili grofje Wurmbrandi, ki so imeli grad do leta 1914, ko so ga prodali grofu Karlu Chorinskemu. Leta 1931 je banovinska uprava v gradu uredila dom onemoglih, zdaj pa so v imenitno obnovljeni stavbi prostori za šolske in kulturne dejavnosti ter stanovanja.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar sept. 2006