DVOREC     GRADECNa kratko o dvorcu
      Dvorec Gradec (Grazhof) v vasi Marija Gradec pri Laškem, enonadstropno poslopje pravokotnega tlorisa z dvema stolpičema, so iz prvotnega celjskega in kasneje jurklošterskega dvora verjetno pozidali baroni Mosconi sredi 17. stoletja. Omenjen je leta 1444 kot hof zu Graz. V dvorcu se je zvrstilo veliko lastnikov, med njimi pl. Retzenbergi, Ehrenbergi, Uhlichi, pred drugo vojno pe je bil graščak veleposestnik Jakobi. Danes so v Gradcu stanovanja.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar junij 2006