GRAD GRADAC
Na kratko o gradu

Grad Gradac (Graecz) je v zgodovinskiem vitu iz leta 1229 omenjen kot Graecz, v drugi polovici 15. sotl. (1466) pa kot castrum Graetz, domovanje gospodov Grätzerjev. Zaradi turške dejavnosti so h gradu prizidali tabor, ki pa so ga kasnejši lastniki, baroni Gusici, podrli in tam uredili park. V 17. stol. so bili grašcaki gospodej Lelli, nato grofje Turn-Valsassina in grofje Purgstalli, od leta 1661 do 1846 pa baroni Gušici, ki so grad temeljiti prezidali. V 19. stol. so bili lastniki Gradca vitez Freidau, avstrijska alpska rudarska družba, v zacetku 20. stol. pa rodbina Ottenfels-Gschwind. Zadnji lastnik je bil zagrebški veletrgovec Šutej, danes so v njem stanovanja.

vir podatkov: knjiga Gradovi, dvorci in grašcine na slovenskem - avtor Ivan Jakic


          nazaj

© M. Hribar marec 2006