GRAD GRACARJEV TURN  slike: Irena K.

Na kratko o gradu
      Grad Gracarjev turn (Feistenberg) – 15. stoletje Grad Gracarjev turn oz. Tolsti vrh – Feistenberg naj bi pozidali gospodje iz Gradaca v Beli Krajini v prvi polovici 14. stoletja, ko sta leta 1328 omenjena viteza Herwarth in Mainhard von Graez. Prvotni stolpasti dvor pod Tolstim vrhom blizu Orehovice zasledimo v listinah šele sredi 15. stoletja. Vse do sredine 16. stoletja je bil v lasti Gracarjev. Zadnji Gracar gospod Jožef, je zadnjič omenjen leta 1540. Leta 1545 je Gtacarjev turn podedoval sorodnik Jurij pl. Altenhaus, nato je grad zamenjalo do leta 1821 več lastnikov. Leta 1821 je gospoščino kupil Anton Rudež iz Kobjeglave in v posesti te rodbine ter sorodnikov Schopplov je Gracarjev turn ostal do danes. Leta 1942 so grad požgali partizani, po njej pa so ga obnovili. Gospodarji na Gracarjevem turnu so doživljali tudi hude čase. Večkrat so jih napadle oborožene tolpe, tako Turki, Uskoki in bosanski hajduki, zadnja tragedija pa je zadela grad pred več kot desetletjem, ko je bila umorjena lastnica gradu Neda Schoppl.   
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar dec. 2009