GRAD   GORNJI   GRAD 

Na kratko o Gornjemgradu

Gornji Grad leži v cudovito lepi kotlinici v predgorju Savinjskih Alp pod Menino planino. Kraj je upravno središce vecinoma agrarne okolice, ki jo sestavljajo hribovske vasice in osamljene višinske kmetije. Nekatere od njih se ukvarjajo s kmeckim gostinstvom. Okolje je bilo poseljeno že pred dobrimi 3000 leti. Ko so v naše kraje prišli Slovani so si uredili bivališce na bližnjem hribu, ki se od takrat imenuje Gradišce. Po vec stoletjih so njihovo dušno pastirstvo prevzeli benediktinski menihi. Ti so si v prvi polovici 12-tega stoletja zgradili samostan, ki je deloval 333 let. Proti koncu srednjega veka je bil Gornji Grad prikljucen h ljubljanski škofiji. Ob razpustitvi samostana je sodstvene pravice prevzela škofija.. Zaradi te slavne preteklosti je bila gornjegrajska cerkev Sv. Mohorja in Fortunata veckrat prezidana. Sedanjo mogocno podobo je dobila sredi 18-tega stoletja, ko so jo predelali v katedralo z najvecjo prostornino in kupolo v Sloveniji. Poleg nje je ohranjen še del obrambnega obzidja, ki so ga naredili konec 16-tega stoletja. To je Štekl ali obrambni stolp. V njem so domacini uredili kar nekaj zbirk, ki so vredne ogleda.


vir podatkov: internet:


          nazaj

© M. Hribar feb. 2006