GRAD GORIČANE slike: Irena K.

Na kratko o gradu
      Grad Goričane (Gortschach) – 12. stoletje

Grad Goričane – Gortschach je bil pozidan v drugi polovici 12. stoletja. Prvič je bil posredno omnenjen leta 1178 (Gorzach), izrecno pa šele v 13. stoletju. Gospoščino so sprva upravljali spanheimski ministeriali, vitezi Gorićanski, leta 1315 so ga Habsburžani zastavili grofom Ortenburškim, nato so grad pridobili grofje Tirolski in gospoščino leta 1321 podelili v fevd trgovcu Jakobu Porgerju, po letu 1330 pa Hanzu iz Liemberga. Od druge polovice 14. stoletja so grad imeli Ortenburžani in grofje Celjski, ki so ga deželnemu knezu vrnili še pred letom 1435. Pred letom 1559 so imeli Goričane v zakupu Seebachi, za njimi pl. Lambergi, okoli leta 1580 ga je ljubljanski škof Ivan Tavčar najprej zastavil, nato pa prodal plemiču Juriju Crobathu, od leta 1607 pa je bil v lasti kranjskega deželneda svetovalca Andreja Hrena, brata ljubljanskega škofa Tomaža Hrena, ki je Goričane kupil leta 1608. Leta 1611 je stari grad temeljito razmajal potres, do konca pa ga je uničil požar leta 1613.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar dec 2009