GRAD    GORICA
Na kratko o gradu

 Grad, simbol mesta.
Poln čara, se dviguje nad obzidjem starega naselja, onega, ki ga srednjeveški viri omenjajo kot gornje mesto,
kjer so se odvijale administrativne in pravne funkcije grofije. Dvorec, ki ga danes lahko obiščemo, se je v
času svoje zgodovine spreminjal: med prvo svetovno vojno je bil deloma uničen in so ga v tridesetih letih
ponovno zgradili upoštevajoč staro dokumentacijo in srednjeveške arhitektonske prvine; tako so zgradbi
povrnili peterokotni tloris in celotni videz, ki jo je označeval v XVI. stol.
 Osrčje gradu predstavlja lepo dvorišče Lanzi, kjer ostajajo še opazni temelji visokega osrednjega stolpa,
ki so ga bili porušili v teku 14. stol., ker je bil preveč izpostavljen topniškim napadom. Od tod je razvidna
grofovska palača iz 11. stol. In palača deželnih stanov iz XV. stol., medtem ko je t. i. palača Veneto iz XVI.
- XVII. stol vezni člen med obema glavnima poslopjema. Lanzi, oziroma oboroŽeni vojaki - suličarji so bili
zaposleni prav v kraju, kjer se dvorišče zoži, na severni strani, blizu t.i. solkanskih vrat.
 Goriški grad se predstavlja kot očarljivo bivališče princev: v pritličnih prostorih se nahaja mala jedilnica
s kuhinjo, opremljeni z mizami in kredencami iz tistega obdobja, skupaj s poznosrednjeveškim priborom;
značilno je ognjišče z elementi iz kovanega železa. V pritličju se nahajajo še prostori, ki so bili namenjeni
jetnikom. V prvem nadstropju se nahaja grofova dvorana, v kateri se danes odvijajo sestanki in srečanja ter
dvorana deželnih stanov, ki je gotovo najsugestivnejši grajski prostor. Ta velika dvorana, na katero se
odpira prijeten lesen baladur, hrani še sledove dragocenih fresk in veličasten kasetirani strop, gostuje
pomembne občasne razstave.
 V drugem nadstropju grofovske palače je poleg zbirke palatinske kapelice, ki je posvečena sv. Jerneju in v
kateri hranijo pomembna platna beneške šole in sledove fresk iz 14. stol., še t. i. žitnica, zanimiva
didaktična dvorana tega srednjeveškega goriškega muzeja, ki ga dopolnjujejo sodobne interaktivne
multimedijske postaje. Po sprehodu vzdolž obrambnega zidu lahko občudujemo prelep in edinstveni razgled.
   


nazaj   

© M. Hribar nov. 2006