DVOREC     GOLNIKNa kratko o dvorcu
      Dvorec Golnik (Gallenfels) so v 16. stoletju pozidali pl. Kreutzerji, med lastniki pa so omenjeni še baroni Gallenfelsi, Lillegi, Pagliaruzziji pl. Kieselstein in mnogi drugi. Leta 1917 ga je Jakob Gorjanc prodal državi, ki je v njem uredila bolnico za pljučne bolnike. (slike: Andreja)

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar jan 2008