GRAD        GAMBERK

Na kratko o gradu

    Mogočne razvaline gradu Gamberk (Gallenberg), sedeža znamenite fevdalne rodbine Gallov, poznejših grofov Gallenbergov, so vrh strmega griča nad zaselkom Ržiše pri Izlakah. Grad je prvič omenjen leta 1248 kot Gallenberch, a je starejši, saj je v razvalini skoraj do prvotne višine ohranjen romanski palacij iz 12. stoletja, viteze Galle pa srečamo že leta 1154. Po letu 1456 so grad kot deželnoknežji fevd upravljali pl. Apfaltrerji, nato so med lastniki omenjeni pl. Altenhausi, baroni Lambergi, Valvasorji, Lewenburgi in Lichtenthurmi, ki so ga temeljito prenovili in razširili. Prvotni romanski grad je obsegal večnadstropen stanovanjsko-obrambni stolp, v gotski dobi so pozidali palacij, kapelo in stavbe v predgradju, v renesančni dobi pa utrdili z močnim obzidjem z obrambnimi stolpi. Poznejše predelave so oblikovale strnjeno grajsko gmoto z arkadnim dvoriščem. Sredi 19. stoletja sta industrialca Ruard in Atzl grad preuredila v letovišče, vendar je od zoba časa načeti grad kmalu razpadel. Grajsko posest so prodali, razvaline na grajskem griču pa je leta 1876 kupil posestnik Grahek.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar julij 2006