GRAD    FUŽINE (Ljubljana)
Na kratko o gradu

Ob Ljubljanici blizu Studenca leži renesančni grad Fužine (Kaltenbrunn). Začetek gradnje sega v leto 1528, ko ga je dal postaviti tedanji bogati trgovec Vid Khiessl. Grad je bil dokončan leta 1557. V tem času so ob gradu stale tudi fužine, kovačija, valjalnice irhovine in papirnica. Sprednje pročelje fužinskega gradu krasi vhodni konzolni pomolni stolpič s kamnitim renesančnim portalom in grbovno ploščo Khiesslov nad njim (Rodbina Khiessel je leta 1589 dobila naslov cesarskih baronov). Fužinski grad je nedvomno vreden ogleda, kakor tudi današnji Arhitekturni muzej v njem.


vir podatkov: internet: www.burger.si


          nazaj

© M. Hribar okt. 2005