FUCHSOV DVOREC  slike: Irena K.

Na kratko o dvorcu
      Črnomaljski dvorec ali Freydangov dvorec ali Fuchsov dvorec ali Rožičev grad (Hof Tschernembl) – 17. stoletje Z identifikacijo tega dvorca je v obstoječi leteraturi kar nekaj zadreg, saj si sporočeni podatki neredko nasprotujejo. Vendar gre očitno za dvor na ravnici z ledinskim imenom Grajska loza jugovzhodno od Črnomlja, ki je kasneje dobil vzdevek Črnomaljski. Na avstrijski vojaški specialki iz let 1763 – 1787 je označen kot Meyerhof. Leta 1675 sta bila lastnika dvorca Boltežar Pregl in neki Malević, leta 1698 pa Janez Jurij Apfaltrer. Rodbina Apfaltrer ga je posedovala tudi leta 1774, ko ji je bilo po podatkih deželne deske podložnih 35 kmetij in štiri petnajstine. Apfaltrerjem so v posesti dvorca sledili: do leta 1808 Freydangi, med leti 1808 in 1821 upravitelj turjaške grofije Valentin Irbar, nato do leta 1827 Jernej Škodlar, za njim do leta 1840 Frančiška Šebenik in potlej njeni otroci. Še to leto je posestvo podedoval njen sin iz prvega zakona Karel Fuchs, leta 1866 je bil priznan za edinega lastnika Fuchsov sin Emanuel, ki pa je dvorec že dve leti prej prodal Antonu Homaču. Med nadaljnimi lastniki so bili še: Ignac Javornik (1884 – 1888), Franc Krisper (1888 – 1894) in po letu 1894 Prva dolenjska posojilniva v Metliki. Nekdanji dvorec je prezidan v sodobno stanovanjsko hišo, ki je v lasti rodovine Rožič in se po njej danes tudi imenuje. Na dvorišču še stoji mogočno staro gospodarsko poslopje, kjer so bili nekdaj hlevi in prostori za krmo. Značilni kamniti oporniki datirajo njegov nastanek v čas pozne renesanse.   
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar dec. 2009