DVOREC  FALA
Na kratko o dvorcu

   Le še sledovi v zemljišču nad Falo na desnem bregu Drave pričajo o falskem gradu, ki os ga upravljali vitezi Falski, ministeriali šentpavelskega samostana, prvič omenjeni leta 1266 (viteza Hugo in Hartung). Grad je bil razdejan leta 1407 med vojaškim spopadom

  Pod propadlim gradom je nastal dvorec Fala, ki je v zgodovinskih virih prvič omenjen v prvi polovici 16. stoletja. Dvorec je bil last šentpavelskega samostana do leta 1782, ko je bil podržavljen. Leta 1820 je Falo kupil pl. Liebmann, nato pa med lastniki najdemo barona Kettenberga in grofe Zabeo. Med obema vojnama je bil dvorec last rodbine Glančnik, sedaj pa dvorec prenavljajo.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič


          nazaj   

© M. Hribar feb. 2008