DVOREC   GORICAslike: Irena K.

Na kratko o dvorcu
         Dvorec Gorica (Eckenstein) – 17. stoletje (Velenje)

Baronica Margareta Lowenburg je po letu 1658 prezidala nekdanjo ekenštajsko pristavo v dvorec Gorica (Eckenstein), ki so ga kasneje, do leta 1770, posedovali baroni Gabelkhoven. Med lastniki so bili še Anton Karel pl. Adelstein, od leta 1779 baronica Marija Ana Moscon, od 1786 Maksimolijan Pilz, od 1800 Jožef Koger, od 1807 Tomaz Tschiersch, kasneje pa se je zvrstilo še več drugih lastnikov. Leta 1911 je omenjen lastnik grof Oskar Christalnigg, pred drugo svetovno vojno ga je imela Irma Jezovšek iz Arje vasi. Sedaj so v zanemarjenem dvorcu stanovanja.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar jul. 2010