DVOREC     DORNAVANa kratko o dvorcu

    Grof Gizma Attems je po letu 1739 prezidal prvotni stolpasti dvor salzburške nadškofije (prvič omenjen leta 1435) in kasnejšo graščino grofov Sauerjev v dvorec Dornava (Dornau), enega najlepših baročnih spomenikov na Slovenskem. Lastniki gospoščine so bili gospodje Ptujski, nato pa gospodje Holleneški, po letu 1526 grofje Herbersteini in Sauerji, dokler ni Dornave leta 1730 kupil grof Attems. Po letu 1820 so Dornavo imeli knezi Auerspergi, pred drugo svetovno vojno pa rodbina Pongratz. Grajski kompleks predstavlja dvonadstropno glavno poslopje s pilastrsko členjeno fasado in rizalitno poudarjenim pročeljem ter prizidani enonadstropni paviljonski krili z grajskim vrtom in velikim parkom. V slavnostni dvorani dornavskega dvorca so imenitne freske tirolskega baročnega slikarja Wagingerja in Matthiasa Görtza. Nazadnje je bila v dvorcu psihiatrična ustanova.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar sept. 2006