GRAŠČINA  DOL   
Na kratko o graščini

   V razvaljenem poslopju v Dolu pri Ljubljani danes le težko spoznamo v renesančni dobi nastalo graščino Dol (Lustthal), ki so jo pred koncem 1532 pozidali Gallenbergi z Ostrega vrha in jo nato to leto zastavili pl. Lambergom. Leta 1549 so si Dol pridobili Raspi, 1688. leta pa je graščino kupil Janez Danijel pl. Erberg, ki mu lahko pripišemo baročne predelave graščine. Baron Josip Kalasanc Erberg je v prvi polovici 19. stoletja preuredil grajski park in v njem postavil dva paviljona, umetnosti kabinet in arhiv s knjižnico. Leta 1856 je Dol prevzela grofica Amtonija Attems roj. Erberg, njeni dediči pa si gospoščino 1882. leta prodali direktorju kmetijske šole v Gorici Francu Povšetu, ki jo je dve leti pozneje prodal Jožetu Palmetu, ta pa leta 1900 baronu Sternfeld-Weltzlu. Po letu 1909 je bila graščina ponovno last rodbine Povše.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič


          nazaj   

© M. Hribar mar. 2008