DVOREC   DOBRNA
Na kratko o dvorcu
   Dvorec Dobrna (Neuhaus) ob vznožju grajskega griča je leta 1774 postavil baron Franc Ksaver
Diennersberg, leta 1851 pa ga je kupil grof Franc Anton Kolovrat-Liebsteinsky. Kmalu je dvorec šel iz rok
v roke, med lastniki so bili Johann pl. Ressingen, Adolf pl. Layritz in drugi, pred drugo svetovno vojno
pa je bil last rodbine Goll-Kompoš. Sedaj je v enonadstropnem poslopju pravokotnega tlorisa z dvema več-
kotnima stolpičema inkamnitim baročnim portalom Zavod za usposabljanje in varstvo.
Na prvi sliki je pogled s Kačjega gradu proti dvorcu Dobrna.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič


          nazaj   

© M. Hribar junij 2007