GRADIČ     DOBRAVICAslike: Irena K.

Na kratko o gradu
      Gradič Dobravica (Dobrawecz) – 15. stoletje Gradič Dobravica – Dobrawecz je prvič omenjen leta 1484 kot last pl. Krumbachov iz bližnjega gradu Krumberk (izginuli grad). Leta 1606 so dobravico kupili pl. Engelshausi z Iga. Zdaj je že dolgo časa v kmečkih rokah, je zapuščen in nezadržno razpada.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar dec 2009