GRAD   DIVJA  LOKAslike: Irena K.

Na kratko o gradu
      Grad Divja loka (Wildenlack) – 12. stoletje

Grad Divja loka – Wildenlack je omenjen šele leta 1317, ko ga je freisinški škof dal obnoviti in dodatno utrditi z obzidjem in obrambnim jarkom. Upravljali so ga loški vitezi, ki so bili do leta 1367 tudi kastelani na stolpu na Kranclju in loški oskrbniki. Za Loškimi vitezi so kot gradiščani na Divji loki in Kranclju leta 1415 omenjeni Liechtensteini in več drugih. Grad pa je nastal vsaj v 12. stoletju, razpadel pa je med potresom leta 1511 in ga niso več obnovili.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar dec 2009