DEBEVČEVA   HIŠaslike: Irena K.

Na kratko o dvorcu
      Fužinarski dvorec Debevčeva ali Levičnikova hiša - 16. stoletje

Debevčeva ali Levičnikova hiša (Racovnik 34) ima ohranjene stavbne elemente iz 17., 18. in 19. stoletja ter starejše gotsko okno, ki datira v 16. stoletje.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar dec 2009