GRAD   ČRNOMELJ
Na kratko o gradu

   Če je verjeti Valvasorju, potem ječrnomaljski grad (Tschernembl) leta 1165 pozidal vitez
Oton Karstberg iz rodbine, ki se je pozneje preimenovala v Črnomaljske (leta 1263 je omenjen vitez Friderik
de Zernoemel). Na zgodnji nastanek gradu morda kaže tudi podatek, da je dobil Črnomelj pravice leta 1277, leta
1407 pa je postal mesto. Leta 1535 so baroni Črnomaljski prodali grad grofu Nikolaju Frankopanu in se izselili
iz naših krajev, nato so kot lastniki omenjeni gospodje Palmburghi, pl. Schweigerji, grofje Lichtenbergi, baroni
Stöger, po letu 1835 pe je prešel v meščanske roke (takrat ga je kupila poštna mojstrica v Metliki Frančiška Šebenik).
V začetku 20. stoletja ga je rodbina Lackner preuredila v hotel. V precej predelani štiritraktni stavbi s pravokotnim
notranjim dvoriščem in poznogotskim portalom je danes med drugim grajska restavracija. V severnem traktu se skrivajo
starejši, zelo debeli zidovi, ostanek prvotnega romanskega poslopja.   

vir podatkov: knjiga: Gradovi, graščine in dvorci na Slovenskem - Ivan Jakič


          nazaj   

© M. Hribar jul. 2007