GRAD   ŠVARZENŠTAJN
Na kratko o gradu
   Grad Švarcenštajn (Schwarzenstein)na položnem griču nad Lazami pri Velenju je omenjen leta
1360 kot Swarczenstain, na njem pa so gospodovali vitezi Švarcenštajnski. Nekaj deset let je bil v rokah
Celjskih grofov, nato pa so kot lastniki omenjeni vitezi Trebniški, plemiči Sauerji, Wagni, Schrottenbachi,
grofje Gaisrucki, leta 1849 pa je poslopje kupil bogati kmet Glušič. V tem stoletju so bili lastniki gradu
rodbina Pirnat, Družba sv. Cirila in Metoda in družina Goričar iz Šoštanja. Zanemarjeno dvonadstopno stavbo
deans obnavljajo.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič


          nazaj   

© M. Hribar junij 2007