GRAŠČINA    ČRNELO
Na kratko o graščini

Graščina Črnelo
Že ime vasi Turnše, v kateri stoji grad, nam pove, da je naselje zraslo ob dvoru. Prvi Črnelski grad se meja že leta 1297. Leta 1449 so Lembergi stavbo prezidali (plošča v veži). Leta 1515 so stavbo poškodovali uporni kmetje. Grajska stavba, kakršno gledamo danes, komaj še spominja na svojo nekdanjo renesančno podobo. Med vojno je bil grad požgan in po vojni obnovljen. Ob gradu stoji grajska kapela, opremljena s freskami Franceta Jelovška

vir: internet: alan-co.si/alfi/

          nazaj

© M. Hribar sept. 2005