GRAŠČINA   ČRNI   POTOK
Na kratko o graščini
   V prenovljeni graščini Črni potok (Schwarzenbach) v istoimenskem zaselku južno od Šmartnega je danes
dom počitka starejših občanov. Zgradili so jo gospodje Strasserni pred letom 1578, nato pa so jo imeli plemiči
Peltzhoferji, Wagni, Kheyselli, med leti 1672 in 1689 pa baron Janez Vajkard Valvasor. V njegovem času je bila
graščina dvoinpolnadstopno poslopje pravokotnega tlorisa z vhodnim stolpom na spredjem pročelju. Poslopje je
bilo večkrat predelano, izginil je vhodni stolp, samo stavbo pa so znižali za nadstopje. Med lastniki so bili
še baroni Mosconi, Apfalterji in Lichtenbergi, leta 1846 pa so jo kupili baroni Wurzbachi iz Preddvora.          nazaj   

© M. Hribar jan. 2007