CELJSKI     SPODNJI     GRADNa kratko o gradu

    Celjski spodnji grad v srednjeveškem jedru mesta je verjetno nastal iz stolpastega dvora, omenjenega v 14. stoletju. Dvor so prezidali v rezidenco celjskih grofov, nato pa je bil spodnji grad sedež celjskega vicedoma. Sredi 18. stoletja so poslopje prezidali v vojašnico, med obema vojnama je bila v njej kasarna Petra Velikega Osvoboditelja, do drugi svetovni vojni pa vojašnica Slavka Šlandra. Od leta 1984 grad temeljito raziskujeo in obnavljajo.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar julij 2006