CELJSKI  GRAD
Na kratko o gradu


   Na Grajskem hribu v naselju Zagrad nad Celjem, so grofje Vovbrški v prvi polovici 13. stoletja pozidali grad Celje (Cilli). Leta 1241 je omenjen vitez Hiltprando de Cilli, grad pa izrecno šele leta 1323 (Cylie die purch), ko je bil zastavljen deželnemu maršalu Koroške Konradu Auffensteinskemu. Leta 1333 so ga pridobili svobodni gospodje Žovneški, kasnejši grofje in knezi Celjski in je bil do smrti zadnjega celjskega kneza leta 1456 sedež te mogočne rodovine. Habsburžani so grad upravljali prek grajskih glavarjev, ali pa so ga dajali v zastavo. Med kastelani so omenjeni plemiči Apfaltrerji, Schaumbergi, Ungnadi, Hohenwarti, Schottenbachi in Wagenspergi. Leta 1750 je razpadajoči grad kupil grof Gaisruck in ga začel rušiti. Prvotno romansko grajsko jedro, sestavljal ga je palacij z obodnim obzidjem, so skozi stoletja dozidavali in prezidavali, dodajali nova utrdbena obzidja s stolpi, tako da je iz njega nastal eden največjih gradov na naših tleh. Mogočne grajske razvaline že dolga leta obnavljajo.


vir podatkov: knjiga: Gradovi, graščine in dvorci na Slovenskem - Ivan Jakič

          nazaj

© M. Hribar nov. 2003