CEKINOV    GRAD  (Ljubljana)

Na kratko o gradu

Cekinov grad, sedež Muzeja novejše zgodovine, je dal med letoma 1752 in 1755 zgraditi grof Leopold Lamberg kot nadstropno paviljonsko stavbo na robu parka. Med kasnejšimi lastniki je imela vidno vlogo družina Petra Koslerja, znanega kot avtorja znamenitega Zemljevida slovenske dežele in pokrajin (1863). Zunanjost dvorca krasi zadržano, a pretanjeno oblikovana poznobarocna fasada. Izjemna je barocna poslikana dvorana v nadstropju. Notranjost, ki jo je leta 1991 obnovil arhitekt Jurij Kobe, sicer upošteva prvotno zasnovo, a je, ker je bila njena barocna podoba skoraj povsem unicena, zasnovana sodobno in funkcionalno. Dodan je komunikacijski stolp na dvorišcu in urejena podstreha.


vir podatkov: internet: www.ljubljana.si


          nazaj

© M. Hribar jan. 2006