DVOREC   BRODE  
Na kratko o dvorcu
   V začetku 18. stoletja so gospodje Pilpachi blizu Vranskega sezidali baročni dvorec Brode,
dvonadstropno stavbo razgibanega tlorisa, ki stoji na temeljih starejšega poslopja, sja je v kleti
ohranjen poznogotski portal. Med lastniki so za Pilpachi omenjeni še pl. Curtiji, Omersi in Schauerji,
pred drugo svetovno vojno pa je bil dvorec last Ljudske posojilnice in hranilnice v Celju. Danes so
v Brodah stanovanja.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič


          nazaj   

© M. Hribar junij 2007