DVOREC    BRINJENa kratko o dvrocu

  Ob današnji Ljubljanski cesti v Grosupljem stoji močno predelan dvorec Brinje (Seittenhoff), enonadstropna stavba s piramidasto streho, ki so jo v začetku 16. stoletja zgradili Lambergi z Boštanja. Med lastniki dvorca, v katerem so danes stanovanja, so omenjeni pl. Juriči, Tauffererji, Galli, pl. Gandini, Auerspergi, od leta 1723 do 1894 rodbina Pour, nato pa družina Valentinčič.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar maj 2006