GRAD     BRESTANICANa kratko o gradu
      Na stmem skalnem pomolu nad Brestanico se dviga brestaniški grad (Reichenburg). Prvotna rajhenburška utrdba je omenjena že v 9. stoletju in je bila uničena med ogrskimi vpadi v dolino Save. Salzburški nadškof Konrad I. je po letu 1126 znova pozidal grad, ki so ga do leta 1570 upravljali brestaniški vitezi, od katerih sta prva omenjena Oton in Rajnbert de Richenburc (leta 1141). Med kastelani srečamo nato gospode Welzerje in Gallensteine, leta 1639 pa je grad kupil baron Vid Jakob Moscon. Kot lastnik so med drugimi omenjeni grof Heister, grofje Attems in rodbina Delena, leta 1884 pa so Brestanico kupili francoski trapisti in grad spremenili v samostan. Med vojno je bil v brestaniškem gradu zbirni center za slovenske izgnance, danes je v njem Muzej slovenskih izgnancev. Grad je bil večkrat prezidan, vendar so v grajskem jedru še razvidni ostanki prvotne romanske stavbe.   

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar junij 2006