GRAŠČINA     BRESTNa kratko o graščini
      v vasi Brest pri Igu je Hans Seifried pl. Portner leta 1664 sezidal graščino Brest (Ebenporthen), enonadstropno poslopje pravokotnega tlorisa z dvema okroglima stolpoma na vogalih. V 18. stoletju so bili lastniki graščine Tauffererji , Ottheimbi in knezi Auerspergi, nato pa jo je kupil Franc Galle, graščak v Bistri. Pred drugo svetovno vojno je bilo precel predelano poslopje v lasti rodbine Švigelj.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar junij 2006