GRAD   NA   BREGU
Na kratko o gradu
   Grad Breg (Willingrain) v vasi Breg pri Ribnici je sezidal Andrej pl. Lamberg okoli leta 1470. Nekdanjo ribniško grajsko pristavo je prezidal v stolpast grad, ga obdal z obzidjem in obrambnimi stolpi ter globokim jarkom, v katerega je napeljal vodo iz bližnje Bistrice. Kasnejši lastniki so bili od leta 1635 pl. Wernegkhi, po nekaterih podatkih tudi grofi Thurn-Valsassina, od leta 1686 baroni Witzenstein, nekaj let grof Vajkard Leopold Ursini-Blagaj, od leta 1710 Rudolf Franc Oblak pl. Wolkensberg, nato pa grofje Cobenzl, ki so gospoščino združili z gospostvom Ribnica. Leta 1810 je razpadajoči Breg kupil Anton Rudež, ga podrl in iz grajskih razvalin sezidal večjo hišo v Ribnici. Od breškega gradu je danes moč videti razvalino osrednjega stolpa in obrambni jarek.          nazaj   

© M. Hribar nov. 2006