GRAD    BRDO pri KranjuNa kratko o gradu

Nedalec od vasi Predoslje pri Kranju stoji v ravnini grad Brdo, ki ga je leta 1510 kranjski deželni vicedom Jurij pl. Egkh iz prvotnega dvorca, omenjenega leta 1446 kot hoff Egk, prezidal v znacilno renesancno utrjeno rezidenco pravokotnega tlorisa s štirioglatimi obrambnimi stolpi na vseh vogalih, z notranjim arkadnim dvorišcem, okrog gradu pa so uredili obsežen park z vec ribniki. Okoli leta 1650 so solastniki gradu postali grofje Schottenbachi, nato pa grofje Gallenbergi. Sredi 18. stol. je Brdo kupil Michelagelo Zois pl. Edelstein in v lasti te rodbine je bil grad do leta 1929, ko sta že napol razpadli grad kupila industrialca Dolenc in Heinrihar in ga temeljito obnovila. Od takrat izvira tudi z arkadami podprti balkon na vrtni strani. Leta 1935 je Brdo prešlo v posest kneza namestnika Pavla Karadjordjevica, od II. svet. vojne naprej pa je protokolarni objekt (rezidenca Josipa Broza Tita). Sedaj je odprt za javnost.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in grašcine na Slovenskem, avtor Ivan Jakic

          nazaj   

© M. Hribar marec 2006