GRAD    BRDO pri LUKOVICIGrad Brdo je bil zgrajen v zacetku 16. stoletja. V Valvasorjevem casu so grad popravili in predelali, zgradili gospodarska poslopja in uredili vrt z ribnikom. V zacetku 19. stoletja ga je hkrati z obsežnim posestvom priženil sodnik Jožef Kersnik, oce pisatelja Janka. Od 1868. leta do druge svetovne vojne so bili v njem okrajno sodišce, davkarija in zapori. Veliko gradov poznam na Slovenskem, a nobenega ne, ki bi imel lepšo lego in krasnejšo okolico, kakor brdski grad. Kamor se ozreš, prijazne vasi, lepe cerkve in bele ceste, temni gozdovi, zeleni travniki, bogato polje, šumeci potoki, zadaj pa snežno beli Grintovec-zares, to je lep kraj. In prostorni grad sam... s širokimi hodniki na vseh štirih notranjih straneh, z visokimi dvoranami, starimi slikami- kako razburja to mlado fantazijo. Tako je opisal grad Brdo z okolico Fran Levec, literarni zgodovinar in ucitelj našega pisatelja Janka Kersnika.Grad danes nima vec širokih hodnikov ter visokih dvoran. Ker so v gradu v casu druge svetovne vojne bivali nemški policisti, so partizani grad 1943 požgali. Tako danes stoji, namesto nekoc mogocnega gradu, le obnovljen jugozahodni stolp, južna in zahodna grajska stena. Tu je tudi grajski vhodni portal z Lambergovim grbom in letnico 1522.

vir podatkov: http://www2.arnes.si/~osljjk1s/brdo/2brdo.htm

nazaj

© M. Hribar sept. 2005