DVOR   LEGANT
Na kratko o dvorcu
   Blizu župnijske cerkve v Braslovčah stoji dvor Legant (Lehnhof), renesančno dvonadstopno
stolpasto poslopje s stebriščnimi arkadami na dvoriščni strani, naslednik prvotnega upravnega dvora
žovneških gospodov iz 12. stoletja. Danes so v njem stanovanja.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič


          nazaj   

© M. Hribar junij 2007