GRAD     BOŠTANJslike: Irena K.

Na kratko o gradu
      Grad Boštanj (Sawenstein) – 12. stoletje Grad Boštanj – Sawenstein je bil najprej krški nato pa deželnoknežji fevd. Vitezi Boštanjski so omenjeni že v 12. stoletju, grad pa šele leta 1381. Za Sawensteini, ki so izumrli v 14. stoletju, so grad od leta 1360 upravljali vitezi Kacenštajni z gradu Katzenstein. Od leta 1381 do leta 1456 so ga imeli grofje Celjski, nato pa, verjetno že konec 15. stoletja vitezi Lambergi. Ko so grad prevzeli Lambergi, so leta 1515 grad zavzeli in poškodovali uporni kmetje, a so ga kmalu obnovili. Leta 1650 je grof Janez Herbert Lamberg prodal polovico gospoščine Nikolaju Mravu, drugo pa Janezu Frideriku.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar junij 2006